CV
ISABEL JUST
Av. Balmes 54
08700 Igualada - Barcelona
+34 93 804 54 52 +34 687 707 425
centreonna@gmail.com
05 - 11- 1958CAT:
2003 - 2014

Fundadora de l'Associació Cultural Centre Onna - un espai on pots gaudir d’activitats per mantenir i recuperar l’energia, l’equilibri físic, mental i emocional. Un projecte que permet escollir l'activitat que s'ajusta a les necessitats del moment de cada ser. (Activitats artístiques, recreatives i terapéuticas de caràcter holístic).

· Gestionar i organitzar, coordinar i dirigir les activitats del Centre: concerts, exposicions, cenferències, cursos i tallers.
· Coordinar grups de cap de setmana de meditació, grups de creixement personal i life coaching.
· Donar classes de Tai Chi Chuan i Qi Gong.
· Teràpies individuals, ShiatsuGestalt.
· Viatge - Curs. Respirant el Paradís | Qi Gong dels elements.
BLOG VIATGE - CURS

Impartir cursos d'introducció al Shiatsu.
Més de 10 Anys compartint desde el Centre Onna.
Generant espais de llum; per propiciar l'autoconeixement i el creixement personal. A través de diferents tècniques humanistes i holístiques.

ESP:
2003 - 2014

Fundadora de la Associació Cultural centre Onna - un espacio donde practicar y disfrutar de actividades para mantener y recuperar la energía y el equilibrio físico, mental y emocional.  Un proyecto que permite escoger la actividad que se ajusta a las necesidades del momento de cada ser. (Actividades artísticas, recreativas y terapéuticas de carácter holístico)
 

· Gestionar y organizar, coordinar y dirigir las actividades del centro como: conciertos, exposiciones, conferencias, cursos y talleres.

· Coordinar grupos de fin de semana de meditación, grupos de crecimiento personal y life couching.
· Dar clases de Tai Chi Chuan y Qi Gong.
· Terapias individuales, ShiatsuGestalt.
· Curso – viaje: Respirando el Paraíso – Qi Gong de los elementos.
BLOG VIAJE - CURSO

Impartir cursos de introducción al Shiatsu. 
Más de 10 Años compartiendo desde Centro Onna.
Creando espacios de luz : un espacio propicio de autoconocimiento y de crecimiento persona. A través de distintas técnicas humanistas y holística.

PT:
2003 - 2014

Fundadora da Associação Cultural Centre Onna - Um espaço onde desfrutar de atividades para manter e recuperar a energia e o equilíbrio físico, mental e emocional. Um projeto que permite escolher  segundo as necessidades que a pessoa precisa. (atividades artísticas, recreativas e terapêuticas do carácter holístico).

· Responsável da gestão e da coordenação do Centro: concertos, exposições, conferências, cursos e talheres.
· Condução de grupos de meditação de crescimento pessoal e life coaching.
· Instrutora de Tai Xi, Qi gong e Shiatsu.
· Terapeuta de GestaltShiatsu (terapia pessoal individual)
· Coordenadora da viagem Respirando o Paraíso | Qi gong dos elementos*. Curso terapêutico
*cada um dos corpos que os antigos consideravam partes constituintes do universo: terra, água, ar e fogo.

BLOG VIATGEM - CURSO

Mais de 13 anhos partilhando no Centre Onna.
Gerando espaços de luz para propiciar o crescimento pessoal  através de diferentes técnicas humanísticas e holísticas.

ACREDITACIONS
1975 - 1980

Diplomada en arts i oficis
Formada en Arts aplicades en l'especialitat d'esmalts sobre metall en foc.
Escola Massana de Barcelona. (Arts Aplicades) Hospital, 56. 08001 Barcelona

1997 - 1999

Diploma de certificat facultatiu per a la pràctica de Shiatsu
Medicina China, tècniques manuals, massatje Shiatsu, dietètica energètica.
Institut Internacional de Shiatsu - Verdi, 108. 08012 Barcelona
Afiliada a la IMSS (USA) i a la British School of Shiatsu-Do (Inglaterra)
(Acadèmica, - Estudis homologats per FENACO)
Exàmen corporatiu a la Universitat de Barcelona homologada per ANCHENAT

2000 - 2005

Monitora Tai Chi Chuan - Instructora de Qui Gong
Associació Catalana de Choy li Fut - Tai Chi Chuan - Chi Kung
Passatge Simó 15, Barcelona
Formas yang de Tai Chi de 24, 40, forma d'espasa, empenta de mans.
Orígens històrics. Medicina tradicional xinesa, principals òrgans implicats en el Qui Gong.
Forma de Qui Gong, "18 Luohan", mecanismes energètics, tipus i efectes de respiració.
Qui Gong estàtic Qui Gong dinàmic, "Nou púrpura", "Puny de la Ment", Siu Lohan. Símptomes i indicacions terapèuticas del Qui Gong.  

2001 - 2003

Terapeuta floral del Dr. Bach
Diagnòstic arquetips personals, elaboració d'esències i elaboració de gotes.
Anna Santos - Flors del Mediterrani - Barcelona

2006 - 2010

Formació Terapeuta Gestalt
Ajuda en la relació humana. Emprendre la pràctica (aquí i ara, polaritats, mecanismes d'evasió etc...). Potenciar les habilitats, recursos i creativitat personals. Potenciar la presa de decisions tant en el camp laboral com personal. Acompanyar a la persona en el govern de la seva vida. Ajudar, questionar i portar aquest a l'acció perque reconeixi el seu potencial.
Escola de l'Esser (Teràpia i formació en Gestalt)
Rda. General Mitre, 230 pral., 08006 Barcelona

2009 - 2013

Programa SAT - PROTO, SAT I, SAT II, SAT III
Fundació Claudio Naranjo - Zamora 46 - 48, 08005 Barcelona www.programasat.com 
L'eneagrama, aprofundir en la psicologia de l'Eanotip personal.
Diagnòstic dels subtipus, treball de modificacióde conducta a la llum de les virtuts. Desenvolupar la presencia, habilitats d'escolta i comunicació.

"He concebut el programa SAT principalment com una manera d'aprenentatge, per a treballar en nosaltres mateixos en un context d'ajuda mutua. Un es pot conèixer a si mateix, un pot cuidar de si mateix i crèixer de moltes maneres, tals com: l'amor empàtic, la devoció, la atenció, la autenticitat, la llibertat, la pau, i la desafecció. I en totes les dimensions del creixement és significatiu el context de l'ajuda mutua, a més a més de que ajudant als altres ens ajudem a nosaltres mateixos."
Claudio Naranjo

Des de 2003 rebent ensenyances Budista Tibetana.

Gràcies a la generositat dels mestres, vaig poder viure la riquesa de la pràctica de les ensenyances al Nepal, viure desde l'experiència quotidiana la cultura i la filosofia Tibetana i d'aquestes ensenyances. La pràctica impregna i forma part de la meva vida diaria.
Formació en FPMT (fundació per la preservació Mahayana) - Nagarjuna centre d'estudis de Budisme Tibetà - Rosselló 298 Ppal 2ª, 08037 Barcelona

ACREDITACIONES
1975 - 1980 

Diplomada en artes y oficios
Formada en artes aplicadas con la especialidad de esmaltes sobre metal al fuego.
Escola Massana de Barcelona. (Artes Aplicadas) Hospital, 56, 08001 Barcelona

1997 - 1999Diploma de certificado facultativo para la práctica de Shiatsu.
Medicina China, técnicas manuales, masaje Shiatsu, dietética energética.
Institut Internacional de Shiatsu - Verdi,108 – 08012 Barcelona
Afiliada a la IMSS ( USA ) y a la British School of Shiatsu-Do ( Inglaterra )
(Académica,- Estudios homologados por FENACO)

Examen corporativo en la Universidad de Barcelona homologado por ANCEHNAT

2000 - 2005Monitora Tai Chi Chuan- Instructora de Qui Gong
Associació Catalana de Choy Li Fut- Tai Chi Chuan -Chi Kung
Passatge Simó,15, Barcelona
Formas yang de Tai Chi de 24, 40 , forma de espada, empujes de manos.
Orígenes históricos. Medicina tradicional china, principales órganos implicados en el Qui Gong.
Forma de Qui Gong, "18 Luohan", mecanismos energéticos, tipos y efectos de respiración.
Qui gong estático Qui Gong dinámico, "Nuve púrpura", "Puño de la Mente", Siu Luohan. Sintomas e indicaciones terapéuticas  del Qui Gong

2001 - 2003Terapeuta floral del Dr. Bach

Diagnostico arquetipos personales, elaboración de esencias y elaboración de gotas.
Anna Santos- Flores del Mediterráneo - Barcelona
 

2006 - 2010 

Formación Terapeuta Gestalt
Ayuda en la relación humana.
Abordaje práctico en (aquí y ahora, polaridades, mecanismos de evitación etc . .). Potenciar las habilidades, recursos y creatividad personales.
Potenciar la toma de decisiones tanto en el campo laboral como personal. Acompañar al cliente en el gobierno de su vida.
Apoyarlo cuestionarlo y llevarlo a la acción, para que reconozca su potencial.
Escola de L'Esser (Terapia y Formación en Gestalt)
Rda. Gral Mitre, 230 pral., 08006 Barcelona

2009 - 2013 


Programa SAT -     PROTO, SAT I, SAT II, SAT III.
Fundación Claudio Naranjo - Zamora, 46- 48, 08005 Barcelona www.programasat.com
El Eneagrama, profundizar en la psicología del Eneatipo personal.
Diagnóstico de los subtipos, trabajo de modificación de conducta a la luz de las virtudes.
Desarrollo de la presencia, habilidades de escucha y comunicación.


“ He concebido el programa SAT principalmente como una manera de que la gente aprenda a trabajar en sí misma en un contexto de ayuda mutua. Uno se puede conocer a sí mismo, uno puede cuidar de sí mismo y crecer de muchas maneras, tales como - el amor empático, la devoción, la atención, la autenticidad, la libertad, la paz y el desapego – y en todas las dimensiones del crecimiento es relevante el contexto de la ayuda mutua, además de que también ayudando a los demás se ayuda uno a sí mismo.” 

Claudio Naranjo.

Desde 2003 recibiendo enseñanzas Budista Tibetana. 

Gracias a la generosidad de los maestros, pude vivir la riqueza de la práctica de las enseñanzas en Nepal, vivir desde la experiencia cotidiana la cultura y filosofía Tibetana y de dichas enseñanzas. La practica impregna y forman parte de mi vida diaria.
Formación en FPMT (fundación para la preservación Mahayana) – Nagarjuna centro de estudios de Budismo Tibetano – Rosselló 298 Ppal.2ª, 08037 Barcelona 
ACREDITAÇÕES

1975 - 1980 

Escola Massana de Barcelona. (Artes Aplicadas)
Diplomada em artes e ofícios.
Formada em Artes aplicadas na especialidade de esmalte sobre metal ao fogo.

1997 - 1999

Instituto Internacional de Shiatsu de Barcelona, (estudos homologados pela FENACO )
Afiliada  à IMMS (USA) e à British School of Shiatsu-Do (Inglaterra).
Diplomada pela Universidade de Barcelona/ANCHENAT na prática do Shiatsu, medicina chinesa, técnicas de massagem manual e dietética energética.

2000 - 2005


Monitora de Tai Chi Chuan e Instrutora de Qi Gong pela Associação Catalana de Choy Li Fut – Tai Chi Chuan – Qi Gong.
Qi Gong; Prática que atua no princípio vital ou Qi do corpo através da respiração, movimento e atenção da mente. Medicina Chinesa na implicação das indicações  terapêuticas e dos efeitos da respiração e movimentos do corpo nos órgãos.
Formas yang de Tai Chi  Chuan de 24 e de 40 movimentos.
Forma da espada de 40 movimentos.
Tui Shou (empuxe de mãos).
Forma do Qi Gong, “18 Luohan”
Qi Gong estático e Qi Gong dinâmico, “Nuvem Púrpura”, “Punho da Mente” e  “Siu Lohan”.

2001 - 2003


Terapeuta Floral do Dr. Bach formada por Ana Santos – Flores do Mediterrâneo – Barcelona
Diagnóstico dos arquetipos pessoais.  

2006 - 2010

Formada em Terapia Gestalt. Escola de l’Ésser – Barcelona

Ajuda nas relações para reforçar as habilidades  pessoais no caminho para tomar decisões no momento presente. Acompanhar a pessoa no governo da sua vida.  Conduzir até o reconhecimento do seu potencial e criar as ações que precisa para o seu auto apoio.

2009 - 2013

Programa Sat. Terapia integrativa Proto, Sat I, Sat II, Sat III e Sat IV de Claudio Naranjo, www.programasat.com

Formação no Eneagrama, profundando na psicologia do eneatipo pessoal.  Diagnóstico dos subtipos, trabalho de modificação da conduta à luz das virtudes. Desenvolver a presença  e as habilidades da escolta e comunicação.

"Eu projetei o programa SAT principalmente como uma maneira de aprender a trabalhar em nós mesmos  num contexto de ajuda mútua. Poder-se conhecer a si mesmo, poder cuidar de si mesmo e crescer em muitos aspectos, tais como: o amor empático, a devoção, a plena atenção, a autenticidade, a liberdade, a paz, e a desafeição (desapego). E em todas as dimensões do crescimento é significativo o contexto da assistência mútua, além de ajudar aos outros, ajudamos a nós mesmos. "

Claudio Naranjo